How do you find the right colleges for you? College Planning Co. can guide you through the college search process. Learn how to find colleges that are a good fit for you, develop your college search strategy, and explore colleges with our college match search engine. College Planning Co. is a comprehensive look at a family's resources and how it affects their ability to pay for qualified education expenses.
How do you find the right colleges for you?  College Planning  Co. can guide you through the college search process.Learn how to find colleges that are a good fit for you, develop your college search strategy, and explore colleges with our college match search engine. College Planning Co. is a comprehensive look at a family's resources and how it affects their ability to pay for qualified education expenses.

бидний тухай

Коллеж төлөвлөлтын байгуулга нь:

Элсэлт, Стгатеги, төлөвөлгөө, Сургуулиас дээд 

хэмжээнд хүргэж тэтгэлэг авах, Сургуулиудын талаархи мэргэжлийн зөвлөгөө өгөх, 

Зарим нэр хүнд бүхий шилдэг сургуультай хамтарсан элсэлтийн талаархи зөвлөгөө. 

Коллеж төлөвлөлтыг зохион байгуулагч Сам Лий

Төлөвлөлтийн үе шат (Дунд сургуулийн сурагч буюу /freshmen болон sophomores/)

Их сургуулийн элсэлт хэдэн жилийн зайтай ч гэсэн бид та бүхэнд хамгийн сайн 

сургуульд орход тусалж удирдамжаар хангах:

 

 • Сайн дурын болон гадуурх үйл ажиллагаанд хамруулах
 •  Найдвартай зуны амралт олж өгөх
 •  Удирдагч болох боломжуудийг олгох
 •  Оюутан солилцооны хөтөлбөр
 •  Ажил болон зорилгыг тодорхойлж хувийн чадвар, сонирхол дээр суурилсан зөвлөгөө өгөх,
 • Хичээл сонголт хийхэд туслах

Элсэлтийн өмнөх үе шат (Ахлах сургуулийн сурагч буюу /Juniors/)

Бид мөн хувийн үйлчилгээг санал болгож байна:

 

 •  Сурагч бүрийн хэрэгцээнд тохируулж сургуулийн мэдээлэлийг хүргэх
 •  Аль болох мэргэжилд нь тохирсон сайн хөтөлбөртэй сургуулийн мэдээлэлээр 

хангах

Элсэлтийн үе шат (Ахлах сургуулийн сурагч буюу /Seniors/)

Сургуулийн хөтөлбөрүүд дарамттай мөн ойлгомжгүй байж болох юм.

Бид та бүхэнтэй хамгийн сайн сургуульд элсэн орох мөч хүртэлх хамгийн сайн арга зам бүрийг бий болгоно.

 

Бидний үйлчилгээ:

 

 •  Сонирхол болон хувийн чадвар дээр үндэслэсэн мэргэжлийн үнэлгээ өгөх,
 •  Нарийн мэргэжил сонголтийн судалгааны удирдамжаар хангах
 •  Таны хэрэгцээнд тохирсон хамгийн сайн хөтөлбөртэй сургуулийн мэдээлэлээр хангах.
 •  (Common application) буюу элсэлтийн анкет бөглөх зааварчилгаа өгөх Эссе-г хянаж засварлах
 •  Намтар бичиж өөрчлөх
 •  Коллежийн ярилцлагад бэлтгэх

Шилжих оюутан болон Магистер/ Доктор зэрэг

 •  Элсэлтын журам
 •  Анкет, Эссэ, Үйл ажилгаанууд
 •  Тэтгэлэг болон тэтгэмж
 •  СSS-ийн үзүүлэлт,  FAFSA-г бөглөх болон Зээл авах талаархи мэдээлэл
 •  Шилжих оюутан:

-  Коллеж-с – 4 жилийн их сургууль

-  2 жилийг төлбөр багатай сургуульд сураад төгсөх 2 жилийг сайн 

    сургуульд сурхад шилжүүлэх болон сургуулиа солих талаархи

-  4 жилийн бакалавр-с Магистер-Доктор зэрэгт шилжүүлэх

 •  Мэргэжил солих
 •  Олон улсын оюутан
 •  Бичиг баримтгүй оюутан

Сахүүгийн тэтгэлэг болон сургуулийн хадгаламж

Коллеж төлөвлөлтийн Co., болон хамтран ажилагч ING байгуулга нь 

сургуулийн хадгаламжны зөвлөгөө мөн халаасны зардалыг бууруулах иж бүрэн 

төлөвлөгөөт санхүүгийн үйлчилгээг санал болгож байна. Гэр бүлийн санхүүгийн 

нөхцөл байдалыг авч үзсэний үүднээс сургалтын төлбөрийн эцэг эхийн төлөх хувийг 

бууруулах зөвөлгөө өгөх.

 

Бүх шатанд манай үйлчилгээний давуу талууд

 

 •  Та сургуулийн санхүүгийн төлөвлөлтөндөө 529 хадгаламж нээснээр санхүүгийн иж бүрэн хувь нэмэрийг бий болгоно.
 •   FAFSA болон CSS мэдээллийг бэлтгэхд гарах гэр бүлийн жижиг алдаанаас болж сургуульд илүү мөнгө төлөхөөс зайлс хийх заавар өгөх
 •  Олон улсын болон бичиг баримтгүй оюутнуудад санхүүгийн тусламж олгох талаарх мэдээлэл
 •  Хэрэгцээ болон авъяаст суурилсан хамгийн дээд хэмжээний тэтгэмж болон татварын хадгаламж
 •  Санхүүгийн тусламж авах үнэлгээтэй хүсэлт гаргах
 •  Тохирсон нэмэлт тэтгэлэг хайх
Print Print | Sitemap
College Planning Co.
Copyright © 2008 College Planning Co. All rights reserved